صفحه اصلی

اساتید دبیرستان و آموزشگاه کنکور ۱۴۰۰

[mkdf_team type=”info-below-image” team_name_tag=”h4″ team_social_icon_pack=”” team_name=”دکتر علی محمد عمارلو” team_text=”مدرس زیست شناسی کنکور” team_image=”8941″]
[mkdf_team type=”info-below-image” team_name_tag=”h4″ team_social_icon_pack=”” team_name=”مهندس فرید شهریاری” team_text=”مدرس فیزیک کنکور” team_image=”8946″]
[mkdf_team type=”info-below-image” team_name_tag=”h4″ team_social_icon_pack=”” team_name=”مهندس سجاد نقیه” team_text=”مدرس ریاضیات کنکور” team_image=”8942″]
[mkdf_team type=”info-below-image” team_name_tag=”h4″ team_social_icon_pack=”” team_name=”مهندس آرش عمید” team_text=”مدرس ریاضیات و گسسته کنکور” team_image=”9659″]
[mkdf_team type=”info-below-image” team_name_tag=”h4″ team_social_icon_pack=”” team_name=”دکتر محسن پورحسینی” team_text=”مدرس شیمی کنکور” team_image=”8954″]
[mkdf_team type=”info-below-image” team_name_tag=”h4″ team_social_icon_pack=”” team_name=”دکتر شهاب اناری” team_text=”مدرس زبان انگلیسی کنکور” team_image=”9147″]
[mkdf_team type=”info-below-image” team_name_tag=”h4″ team_social_icon_pack=”” team_name=”مهندس آرین تفضلی زاده” team_text=”مدرس هندسه کنکور” team_image=”9660″]
[mkdf_team type=”info-below-image” team_name_tag=”h4″ team_social_icon_pack=”” team_name=”استاد میلاد قریشی” team_text=”مدرس زبان انگلیسی کنکور” team_image=”9151″]
[mkdf_team type=”info-below-image” team_name_tag=”h4″ team_social_icon_pack=”” team_name=”استاد شاهین شاهین زاد” team_text=”مدرس ادبیات کنکور” team_image=”9152″]
[mkdf_team type=”info-below-image” team_name_tag=”h4″ team_social_icon_pack=”” team_name=”استاد محمد واعظی” team_text=”مدرس عربی کنکور” team_image=”9153″]