پانسیون نوروزی

پانسیون نوروزی قلم سفید

یک محیط آروم، امن و با رعایت اصول بهداشتی

با حضور دبیر جهت رفع اشکال و مشاور

پذیرایی ناهار و میان وعده

از ۲۵ اسفند ماه تا ۱۱ فروردین

  • اردوی نوروزی
  • کنکور 1400
  • پانسیون مطالعاتی
  • مشاوره تحصیلی