ارتباط با ما

  • واحد دخترانه:اصفهان – چهارباغ بالا – بعد از چهارراه شریعتی – نرسیده به باشگاه کارگران – بن بست سرور
  • واحد پسرانه:اصفهان – چهارراه نظر – خیابان نظر شرقی – جنب اورژانس ۱۱۵
بیشتر

ساعات کاری

ساعت کاری در هفته: ۰۸:۰۰ – ۲۰:۰۰
دبیرستان: ۰۸:۰۰ – ۱۴:۲۵
آموزشگاه: ۱۴:۰۰ – ۲۰:۰۰
موسسه ی قرآنی: ۱۶:۰۰ – ۲۰:۰۰

مکان

ایران،اصفهان

مشاهده

از ۸ صبح الی ۸ شب

۰۳۱۳۶۶۳۴۱۳۱

واحد دخترانه: ۳۶۶۳۴۱۳۱ ۰۳۱
واحد دخترانه: ۳۶۲۹۲۳۰۳ ۰۳۱
فکس: ۳۶۶۳۴۱۳۱ ۰۳۱