آغاز پیش ثبت نام مجموعه مدارس قلم سفید سال تحصیلی 1404-1403

از اینکه مجموعه ی ما را برای تحصیل فرزند خود انتخاب نموده اید سپاسگزاریم و به خود میبالیم .

لطفا برای ثبت نام هر مدرسه و اطلاع از شرایط آن بر روی لینک آن مدرسه کلیک نمایید.

لازم به ذکر است تکمیل فرم صرفا جهت پیش ثبت نام بوده و به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد.