افتخارات مجتمع آموزشی قلم سفید

شما میتوانید با جست و جو نتایج درخشان مجموعه قلم سفید در آزمون سراسری کنکور را مشاهده کنید :نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی دانشگاه سال قبولی
پویا کلاهدوزان مهندسی برق دانشگاه صنعتي شريف 1396
هراد قوکاسیان مهندسی برق دانشگاه صنعتي شريف 1396
پرنیان همتی مهندسی مكانيك دانشگاه صنعتي شريف 1396
سروش باقرصاد مهندسی مكانيك دانشگاه صنعتي شريف 1396
رودابه صفوي مهندسی كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف 1396
غزل خلفی نژاد علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف 1396
حامد خالقی مهندسی عمران دانشگاه صنعتي شريف 1396
امین نساجی مهندسی شيمي دانشگاه صنعتي شريف 1396
نیلوفر یوسفی مهندسی صنايع دانشگاه صنعتي شريف 1396
نسترن حدیدی مهندسی صنايع دانشگاه صنعتي شريف 1396
نرگس صالحی مهندسی هوا وفضا دانشگاه صنعتي شريف 1396
سپیده ثقفی پور مهندسی متالوژی دانشگاه صنعتي شريف 1396
نگار کاظمی پور مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر 1396
پریناز روشن ضمیر مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر 1396
یاشار جهانشاهلو مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر 1396
علی پذیری مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر 1396
فرید امیری مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر 1396
مهشاد کشتی آراست مهندسی مکانیک دانشگاه تهران 1396
مریم طالبی مهندسی صنایع دانشگاه تهران 1396
پویا کبیری مهندسی کامپیوتر دانشگاه علوم و صنعت 1396
فاطمه علی نژاد مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر 1396
شکوفه صادقی مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر 1396
علیرضا قضاوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان 1396
اریا یدی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان 1396
مهگل فرازمند مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان 1396
تارا اکرم نیا مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان 1396
ماجده رضایی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان 1396
بهار برومند مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان 1396
عرفان بهرامی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان 1396
هانیه گیاهچین مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان 1396
نگار امینیان مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان 1396
فرنوش حیلی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان 1396
کیمیا گیاهچین مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان 1396
زهرا وطن خواه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان 1396
فاطمه علی نژاد مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان 1396
ملیکا قزوینی زاده مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان 1396
سارا سر شوق مهندسی برق دانشگاه اصفهان 1396
بردیا اعظمی مهندسی برق دانشگاه اصفهان 1396
امیرحسین گرامی زاده مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان 1396
ثمین دانش مهندسی برق دانشگاه اصفهان 1396
یاسمن خروشی مهندسی برق دانشگاه اصفهان 1396
یوسف بیدار دل مهندسی برق دانشگاه اصفهان 1396
رضا جعفری مهندسی برق دانشگاه اصفهان 1396
فرشاد سلیمان مهندسی برق دانشگاه اصفهان 1396
مرضیه قریشی مهندسی برق دانشگاه اصفهان 1396
محمد شایا خزایی مهندسی برق دانشگاه یزد 1396
محمدرضا خالدان مهندسی مكانيك دانشگاه یزد 1396
سیاوش حسینی کوپایی مهندسی مكانيك دانشگاه یزد 1396
علیرضا قضاوی مهندسی مكانيك دانشگاه یزد 1396