افتخارات مجتمع آموزشی قلم سفید

شما میتوانید با جست و جو نتایج درخشان مجموعه قلم سفید در آزمون سراسری کنکور را مشاهده کنید :نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاهسال قبولی
پویا کلاهدوزانمهندسی برقدانشگاه صنعتي شريف1396
هراد قوکاسیانمهندسی برقدانشگاه صنعتي شريف1396
پرنیان همتیمهندسی مكانيكدانشگاه صنعتي شريف1396
سروش باقرصادمهندسی مكانيكدانشگاه صنعتي شريف1396
رودابه صفويمهندسی كامپيوتردانشگاه صنعتي شريف1396
غزل خلفی نژادعلوم كامپيوتردانشگاه صنعتي شريف1396
حامد خالقیمهندسی عمراندانشگاه صنعتي شريف1396
امین نساجیمهندسی شيميدانشگاه صنعتي شريف1396
نیلوفر یوسفیمهندسی صنايعدانشگاه صنعتي شريف1396
نسترن حدیدیمهندسی صنايعدانشگاه صنعتي شريف1396
نرگس صالحیمهندسی هوا وفضادانشگاه صنعتي شريف1396
سپیده ثقفی پورمهندسی متالوژیدانشگاه صنعتي شريف1396
نگار کاظمی پورمهندسی برقدانشگاه امیرکبیر1396
پریناز روشن ضمیرمهندسی برقدانشگاه امیرکبیر1396
یاشار جهانشاهلومهندسی مکانیکدانشگاه امیرکبیر1396
علی پذیریمهندسی مکانیکدانشگاه امیرکبیر1396
فرید امیریمهندسی عمراندانشگاه امیرکبیر1396
مهشاد کشتی آراستمهندسی مکانیکدانشگاه تهران1396
مریم طالبیمهندسی صنایعدانشگاه تهران1396
پویا کبیریمهندسی کامپیوتردانشگاه علوم و صنعت1396
فاطمه علی نژادمهندسی مکانیکدانشگاه خواجه نصیر1396
شکوفه صادقیمهندسی کامپیوتردانشگاه خواجه نصیر1396
علیرضا قضاویمهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی اصفهان1396
اریا یدیمهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی اصفهان1396
مهگل فرازمندمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی اصفهان1396
تارا اکرم نیامهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی اصفهان1396
ماجده رضاییمهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی اصفهان1396
بهار برومندمهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی اصفهان1396
عرفان بهرامیمهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی اصفهان1396
هانیه گیاهچینمهندسی عمراندانشگاه صنعتی اصفهان1396
نگار امینیانمهندسی عمراندانشگاه صنعتی اصفهان1396
فرنوش حیلیمهندسی عمراندانشگاه صنعتی اصفهان1396
کیمیا گیاهچینمهندسی عمراندانشگاه صنعتی اصفهان1396
زهرا وطن خواهمهندسی عمراندانشگاه صنعتی اصفهان1396
فاطمه علی نژادمهندسی مکانیکدانشگاه اصفهان1396
ملیکا قزوینی زادهمهندسی مکانیکدانشگاه اصفهان1396
سارا سر شوقمهندسی برقدانشگاه اصفهان1396
بردیا اعظمیمهندسی برقدانشگاه اصفهان1396
امیرحسین گرامی زادهمهندسی مکانیکدانشگاه اصفهان1396
ثمین دانشمهندسی برقدانشگاه اصفهان1396
یاسمن خروشیمهندسی برقدانشگاه اصفهان1396
یوسف بیدار دلمهندسی برقدانشگاه اصفهان1396
رضا جعفریمهندسی برقدانشگاه اصفهان1396
فرشاد سلیمانمهندسی برقدانشگاه اصفهان1396
مرضیه قریشیمهندسی برقدانشگاه اصفهان1396
محمد شایا خزاییمهندسی برقدانشگاه یزد1396
محمدرضا خالدانمهندسی مكانيكدانشگاه یزد1396
سیاوش حسینی کوپاییمهندسی مكانيكدانشگاه یزد1396
علیرضا قضاویمهندسی مكانيكدانشگاه یزد1396